Disclaimer

Disclaimer

E-mail
ICH BV is onder andere bereikbaar via e-mail, maar men moet bewust zijn van het feit dat het verzenden van e-mailberichten nooit 100% veilig is. Door vertrouwelijke of gevoelige informatie zonder encryptie via de e-mail naar ons te versturen, accepteert u het risico dat deze informatie aan derden kenbaar wordt. 

Geen aansprakelijkheid
Wij kunnen niet garanderen dat het gebruik van de informatie op deze website geen inbreuk maakt op de rechten van derden. In geen geval is ICH BV, diens aandeelhouders en/of werknemers aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit het gebruik van de (informatie op de) website.

Geen garanties
Alle informatie op de website van ICH BV is met zorg opgesteld. Deze informatie is een vorm van dienstverlening voor geïnteresseerden en klanten, maar dient u niet op te vatten als hapklare informatie die in alle gevallen toepasbaar is. ICH BV kan niet garanderen dat deze informatie altijd volledig, juist of compleet is. ICH BV kan niet garanderen dat het gebruik ervan leidt tot de juiste resultaten of dat de informatie geschikt is voor specifieke doeleinden. In alle gevallen is de lezer, gebruiker en klant zelf verantwoordelijk voor wat hij/zij met deze informatie doet.

Hyperlinks
Een aantal hyperlinks op deze website leiden naar websites van derden. Over deze websites heeft ICH BV geen zeggenschap. ICH BV geeft geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie op deze websites. De aanwezigheid van hyperlinks naar websites van derden betekent niet dat wij de inhoud daarvan sponsoren of onderschrijven. 

Geen relatie
Door de kennisneming van de inhoud van deze website, aanmelding voor onze nieuwsbrief of het invullen van het contactformulier ontstaat in geen enkel geval een relatie tussen ons en de ontvanger van de informatie.

Wijzigingen
De informatie op deze website kan op elk moment door ons worden gewijzigd. We zijn echter niet verplicht om de informatie op de website actueel te houden.