MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Algemeen kan men stellen dat ondernemingen tegenwoordig steeds meer vrijwillige bijdragen leveren aan de samenleving. Dit noemt men ook wel Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Binnen het midden- en kleinbedrijf is veel belangstelling voor MVO. 

Wij streven, naast het maken van winst (profit), ook rekening te houden met de effecten van onze activiteiten op het milieu (planet) en de menselijke aspecten binnen en buiten het bedrijf (people). 

People 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen blijft binnen de meeste bedrijven niet alleen beperkt tot de wijze waarop een bedrijf activiteiten uitvoert en/of verantwoordelijkheid neemt ten aanzien van sociale- en maatschappelijke vraagstukken. ICH stelt de medewerker centraal, maar vergeet ook niet de regio. 

ICH stimuleert haar medewerkers om deel te nemen aan en in te zetten voor goede doelen en maatschappelijke organisaties. Dit kan in de vorm van het beschikbaar stellen van bedrijfstijd en/of sponsoring in geld en/of goederen. Er is een actief sponsorbeleid aanwezig waarbij regionale en maatschappelijke initiatieven worden ondersteund. Daarnaast is binnen ICH BV een permanent kantoor van Stichting Rusland Kinderhulp gevestigd. Deze stichting heeft een eigen dochterorganisatie in Minsk, Wit Rusland. De NGO organisatie “Help People” heeft 10 personen in vaste dienst. De aansturing geschiedt door directieleden van ICH. 

Ook is ICH op zoek naar mogelijkheden om werkgelegenheid te creëren door productieprocessen in de regio te houden. Dit ligt in lijn met het streven van de Europese Unie om de binnenlandse markt te versterken. Voor de ontwikkeling van een duurzaam product maakt ICH gebruik van EU-gelden voor Regionale Ontwikkeling.

Planet

Sinds 2009 digitaliseert ICH al haar opdrachten, bevestigingen en facturen. Vanaf begin 2010 is ook de crediteurenadministratie geheel digitaal. ICH heeft haar crediteuren, vooral in het buitenland, geprikkeld om mee te doen. Echter het buitenland loopt hierin meerdere jaren achter vergeleken met Nederland. Voorts is een restrictief beleid ten aanzien van het afdrukken en kopiëren van papier aanwezig. Dit bekent dat met dubbele beeldschermen wordt gewerkt en alle documenten gedigitaliseerd worden gearchiveerd. Dit heeft tot enorme besparingen van wel 20% geleid, zowel in werkuren, afvalstroom, gebruik van cartridges en aanschaf van machines. Een gescheiden afvalbeleid wordt door ICH al vanaf oprichting uitgevoerd. 

Profit

Naast bovenstaande voert ICH een actief MVO profit beleid. Daarbij wordt vooropgesteld dat de onderneming de intrinsieke wens moet houden ‘’iets terug te geven aan de samenleving’’. Voor ICH betekent dit dat winstgroei niet een absolute must is. De directeur gebruikt vaak de spreuk, “we groeit niet umdat het mut, maar omdat het giet”. Waarbij hij aan wil geven dat winst nooit het belangrijkste is binnen ICH maar de continuïteit van het gehele bedrijf. Hierdoor wordt de werkgelegenheid verzekerd en levert ICH een bijdrage aan een betere wereld!

Actie

Onderstaande organisaties of instellingen zijn verbonden met ICH BV. Zo ontvangt ICH BV subsidie in het kader van VIA ontwikkelingsproject en bieden wij ondersteuning in (financiële of materiële zin) aan een zeer breed scala van maatschappelijke organisaties, zowel lokaal tot internationaal.