SMC FRL configurator - ICH BV

SMC FRL configurator tool

Met deze configurator van SMC kunt u de optimale FRL installatie selecteren. FRL staat voor: filter, regulator, lubricator. Dit is een pre geassembleerde combinatie van een vocht- en vuilfilter, regelaar en smeermiddel.

Een filter is nodig om schone lucht te krijgen: zonder stof, vuil, olie en water. Dit zal de levensduur van een actuator verlengen en onderhoudsfrequentie verlagen. 

Met een regelaar regelt men de druk. Vaak moet de druk verlaagt worden, omdat de druk die in het systeem gebruikt wordt, hoger is dan dat een systeem werkelijk kan/zal gebruiken. Daarnaast zorgt een regelaar dat de uitgaande druk continu zal zijn. In andere woorden, minder fluctuaties en constant. 

Een lubricator is een olievernevelaar die zorgt voor smering van pneumatische componenten. Waar beweging is, ontstaat wrijving. De smering zorgt er voor dat er minder wrijving ontstaat, waardoor de levensduur van het component verlengt wordt.

FRL configurator

De SMC FRL configurator maakt het ook mogelijk om componenten apart van elkaar te selecteren.

Lees voor het gebruik van deze software de disclaimer. Bekijk ook de andere tools op onze website.